En Dansa
El portal de la dansa d'arrel tradicional
POLÍTICA DE PRIVACITAT

La present política de privacitat s'aplica exclusivament a la plana web www.endansa.cat i www.endansa.tv. Es tracta d'una declaració de la política i de les pràctiques de l'AICC (Associació per la Innovació a la Cultura Catalana) respecte de la privacitat de les dades facilitades pels usuaris.

L'usuari pot veure vídeos i retransmissions en directe a la plana sense necessitat de registrar-se.

Tota persona física o jurídica, per poder carregar vídeos al portal, hauran de registrar-se. Les úniques dades que es sol·liciten dels usuaris al moment de registrar-se, són el nom de la persona física o jurídica, el correu electrònic de la persona física o jurídica i la població. ENDANSA no sol·licita en cap moment, dades de caràcter personal. Les dades visibles per a la resta d'usuaris són el nom de la persona física o jurídica i el correu electrònic.

ENDANSA utilitza cookies, només en el moment que un usuari s'identifica, per tal de gestionar la sessió. ENDANSA no guarda ni la IP ni cap dada de les quatre que es sol·liciten, en el moment del registre.

L'AICC només utilitzarà el correu electrònic dels usuaris, per a notificar avisos, com per exemple, que s'ha retirat el vídeo per incompliment dels termes i condicions, o bé per avisar de futures retransmissions. En cap cas, l'AICC utilitzarà el correu electrònic per enviar publicitat.

Els usuaris que es registren i que carreguen un vídeo, accepten i són conscients que l'esmentat vídeo podrà ser vist per altres usuaris d'ENDANSA i pel públic en general.

La present política de privacitat es refereix únicament a la plana web d'ENDANSA, i no s'aplica a les planes webs de tercers. ENDANSA proporciona vincles amb altres planes webs, però ni ENDANSA ni l'AICC no es responsabilitza del contingut d'aquestes planes webs.
Associació per la Innovació a la Cultura Catalana
Endansa és una iniciativa de l'Associació per la Innovació a la Cultura Catalana. info@endansa.cat
Normativa ENDANSA | Política de privacitat | Termes i condicions
Amb la col·laboració de:
Diputació de Girona
Generalitat de Catalunya